Η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας βοηθάει να δούμε την αλήθεια. (Π. ΠΙΚΑΣΟ)

Η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας βοηθάει να δούμε την αλήθεια. (Π. ΠΙΚΑΣΟ)

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ AutoCAD 2D Basic

Θέλετε να μάθετε AutoCAD;
Με τη βοήθεια των ειδικευμένων μας μηχανικών ΑΠΘ, οι νέοι χρήστες του προγράμματος θα εξοικειωθούν με την ηλεκτρονική σχεδίαση και θα κατανοήσουν τη χρησιμότητα κάθε εντολής. Θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία του προγράμματος, να δουλεύουν με layers και να χρησιμοποιούν την περιοχή εντολών, τις γραμμές και τις παλέτες εργαλείων. Επίσης, θα μάθουν τις βασικές αρχές σχεδίασης με το AutoCAD, τις βασικές εντολές επεξεργασίας και τις βασικές εντολές διαχείρισης οθόνης και σχεδίασης. Ακόμα, οι νέοι χρήστες θα εξοικειωθούν με τις διαγραμμίσεις (Hatch) και τη διαστασιολόγηση των σχεδίων.
Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη μορφή ιδιαίτερης διδασκαλίας στις περιοχές Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Σέρρες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να καθορίσουμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τον χρόνο σας. Πληροφορίες στο arch.lebla@gmail.com

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου